Zespół

Łukasz Sudyka

Manager Neo School Angielski


Paulina Dobosz


Daniel Strzałka


Robert Horab


Justyna Leśniak


Bill Qashou


Monika Wójtowicz