Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Neo School.pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Krótko i zwięźle definiuje Wasze prawa i sposób funkcjonowania SU.

Wycieczka Kraków

Władek i Gimbal :)