Samorząd Uczniowski

Neo School 2020/21

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Neo School.pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Krótko i zwięźle definiuje Wasze prawa i sposób funkcjonowania SU.