Plan lekcji

Plany lekcji dla poszczególnych klas w formacie PDF. Kliknięcie w prawym górnym rogu okna otworzy widok pełnoekranowy. Obowiązuje od 17.05.2021.

2020_2021 bez 3a od 17.pdf