Opłaty w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Neo School na rok szkolny 2021/22.

Czesne w Neo School wynosi 750 zł miesięcznie, płatne 12 miesięcy w roku.

Od września 2022 czesne zostanie zwiększone do kwoty 900 zł.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 1200 zł.