Opłaty w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Neo School na rok szkolny 2021/22.

Czesne w Neo School wynosi 750 zł miesięcznie, płatne 12 miesięcy w roku.

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 950 zł. Kwota wpisowego pokrywa zakup podręczników (uczniowie wypożyczają je od szkoły na czas roku szkolnego), ubezpieczenie NWW, zajęcia wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz drugie śniadanie.


Informacje o ubezpieczeniu w Neo School.