1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Rynek 23 Myślenice


Neo School to prywatne liceum, które realizuje program nauczania zgodny z wytycznymi MEN. Szkoła działa od 2014 r. i od samego początku głównym założeniem pozostaje utrzymywanie małej liczebności klas (do 12 osób), aby proces nauczania był maksymalnie zindywidualizowany. Klasy są profilowane ze względu na zainteresowania uczniów, którzy w momencie zapisu do szkoły określają swoje preferencje. Obecnie funkcjonują klasy o profilach: matematyka-fizyka, biologia-chemia, biologia-WOS.

Dlaczego warto wybrać Neo School?

W naszej szkole pomagamy zdobywać umiejętności i wiedzę. Staramy się, aby uczniowie, którzy przychodzą do nas z większym czy mniejszym potencjałem, rozwijali swoje zdolności, nabywali nowych kompetencji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, zdobywali wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. Wspieramy pozaszkolne aktywności uczniów - szanujemy ich pasje i pomagamy pogodzić obowiązki szkolne z reżimem treningów sportowych czy zajęć w szkole muzycznej.

Pracując w małych zespołach klasowych, budujemy prawdziwe relacje między nauczycielami a uczniami. Wszyscy się dobrze znamy i nikt nie pozostaje anonimowy.

Efektywność nauczania powoduje, że nasi uczniowie nie muszą uczęszczać na korepetycje, które pochłaniają czas i pieniądze. Więcej wolnego czasu po szkole, oznacza więcej czasu na rozwój własnych zainteresowań.

Szkoła zapewnia wszystkie podręczniki szkolne, lektury ze szkolnej biblioteki, dostęp do kserokopii i laptopów. Zintegrowanie tradycyjnego procesu nauczania oraz dostępnych obecnie technologii powoduje, że uczeń ma nieograniczony dostęp do materiałów wykorzystywanych na lekcjach, zadań i projektów realizowanych podczas zajęć.


Co nas wyróżnia?

Lokalizacja, bezpieczeństwo, technologiczne zaplecze szkoły, mała liczebność klas.

Siedziba szkoły znajduje się na Rynku w Myślenicach, w samym centrum miasta. W budynku znajdują się dwa piętra oraz przystosowane do nauczania piwnice, a domofon ogranicza dostęp osób postronnych do pomieszczeń szkoły.

Wychodzimy z założenia, że maksymalnie 12-osobowe klasy zapewniają komfort nauczania. Nauczyciele mogą poświęcić uwagę każdemu uczniowi, skoncentrować się na jego mocnych i słabych stronach.

W pracy dydaktycznej koncentrujemy się na osiąganiu postępów przez wszystkich uczniów. Pomagamy każdemu uczniowi pracować nad osiąganiem coraz lepszych wyników w nauce w atmosferze wsparcia i motywacji ze strony kadry nauczycielskiej.

Grono pedagogiczne tworzące Neo School to nauczyciele, z którymi szkoła współpracuje od początku swojego istnienia. Są to doświadczeni pedagodzy, związani z oświatą od wielu lat. Z drugiej strony w Neo School uczą młodzi nauczyciele pełni pomysłów, zapału i motywacji.

Zajęcia z języka angielskiego wyróżniają Neo School na tle innych szkół średnich. Z liceum związana jest szkoła językowa Neo School Angielski. Chcemy, aby nasi uczniowie posługiwali się tym językiem w codziennych sytuacjach i wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce. Nasze grupy językowe są małe i podzielone ze względu na poziom zaawansowania. Angliści, pracujący zarówno w liceum jak i w szkole językowej, realizują z młodzieżą projekty mające na celu rozwijanie praktycznej umiejętności używania języka angielskiego. Stąd na przykład projekty eTwinning realizowane wspólnie ze szkołami z Hiszpanii , Turcji czy Norwegii.

Jak wygląda praca naszej szkoły?

Naukę rozpoczynamy o godzinie 8:00 i kończymy najpóźniej o godzinie 15:20. W ciągu dnia uczniowie mają możliwość zamówienia obiadu. W wyjątkowych sytuacjach (np. w czasie pandemii) dzięki temu, że w szkole wdrożony jest system Google G Suite, prowadzimy zajęcia online w takim samym trybie jak zajęcia stacjonarne. Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć. Zorganizowaliśmy spotkania dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli w ramach apelu wielkanocnego oraz patriotycznego (konkurs “Patriotyzm według NEO” oraz “Awantura o pytanie”), a także spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Odbywają się ponadto zajęcia pozalekcyjne, konsultacje z nauczycielami - wszystko po to, aby być cały czas w kontakcie z naszymi uczniami .

W szkole realizowane są zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami oraz oczekiwaniami uczniów: kółko plastyczne, zajęcia z języka niemieckiego, programowanie, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. W marcu bieżącego roku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Ks. J. Kruczka w Myślenicach zorganizowaliśmy wystawę “Przeszłość w rękach przyszłości”. Uczniowie naszego liceum zainspirowani literaturą oraz twórcami minionych epok, stworzyli niezwykłe prace plastyczne przedstawiające, na przykład postacie z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tym samym udowodnili, że literatura może być inspirująca i wystarczy świeże spojrzenie młodego człowieka, żeby to, co było tylko historią, pokazać w nowoczesny sposób.

Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole są bardzo zróżnicowane. W obecnym roku szkolnym odbywały się w hali sportowej na Zarabiu, na kortach tenisowych, basenie, siłowni oraz na lodowisku. Zimą organizowane są wyjazdy na narty. Celem zajęć oprócz rozwoju fizycznego jest integracja społeczności szkolnej, nawiązywanie relacji oraz dobra zabawa.

Jakie są zasady rekrutacji?

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie rozmowy dyrekcji z kandydatem i rodzicami. Pytamy przede wszystkim o oczekiwania wobec szkoły i prezentujemy ofertę placówki. Jeśli nasze wizje okażą się spójne, dyrekcja podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły.

Zapraszamy kandydatów oraz ich rodziców na spotkania rekrutacyjne, które będą okazją do bliższego poznania szkoły.