1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Rynek 23 Myślenice

Liceum Neo TM School powstało w 2014 r. w odpowiedzi na potrzebę stworzenia szkoły, która będzie kłaść nacisk na efektywną naukę języków obcych, rozwijanie talentów oraz uczenie samodzielności. Potwierdzeniem wysokiego poziomu merytorycznego i jakości nauczania są dalsze losy absolwentów, którzy kontynuują edukację na wielu renomowanych uczelniach wyższych. Wymiernym efektem kształcenia w Neo Liceum są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych.

Jak udaje się osiągnąć takie wyniki?


Najważniejsza jest indywidualizacja pracy z uczniem, bo każdy jest inny i wymaga innego zaangażowania. Czujemy się odpowiedzialni za wszystkich licealistów, którym pomagamy w pokonywaniu trudności w uczeniu się. Takiemu podejściu sprzyja mała liczebność klas, co ułatwia doskonalenie umiejętności, wspieranie w rozwijaniu predyspozycji i zdolności uczniów. Odpowiednio dobierane metody pracy oraz sposób przekazywania wiedzy dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia gwarantują późniejsze sukcesy.