Kadra nauczycielska

W Neo School stawiamy na dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach prywatnych oraz publicznych. Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ to on inspiruje ucznia do działania, odpowiada na jego pytania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, by młodzież miała wyraźnie zarysowane ramy swojej wolności.


Dyrektor

mgr Katarzyna Wysocka

Rok szkolny 2021/22

Język polski

mgr Krystyna Bajor

mgr Ewa Kutrzeba

Język angielski

mgr Łukasz Sudyka

mgr Paulina Dobosz

mgr Joanna Drożdż

mgr Kyle Ardelean

Język niemiecki

mgr Jan Chęciński

Matematyka

mgr Katarzyna Wysocka

mgr Marcin Lis

Biologia

mgr Wiesława Chruszczewska

mgr Karolina Syrek-Szatan

Geografia, Wiedza o kulturze, Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Czop

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Fijał

Chemia

mgr Filip Różycki

Religia

mgr Robert Śmietana

Wychowanie fizyczne

mgr Szymon Przęczek

Historia, Wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksandra Pajka

Informatyka

mgr Marcin Lis

Fizyka

mgr Małgorzata Marondel