Kadra nauczycielska

W Neo School stawiamy na młodą, dobrze wykształconą kadrę. Nasi nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne oraz praktyki zawodowe w placówkach montessoriańskich oraz publicznych. Przygotowanie merytoryczne i osobowość nauczyciela mają dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ to on inspiruje ucznia do działania, odpowiada na jego pytania, planuje i organizuje sposób nauczania tak, by dzieci miały wyraźnie zarysowane ramy swojej wolności.


Dyrektor

mgr Katarzyna Wysocka
Rok szkolny 2019/20

Język polski

mgr Krystyna Bajor

mgr Monika Wójtowicz

Język angielski

mgr Łukasz Sudyka

mgr Paulina Dobosz

Język niemiecki

mgr Jan Chęciński

Matematyka

mgr Katarzyna Wysocka

Biologia

mgr Wiesława Chruszczewska

mgr Ewelina Zlezarczyk

Geografia, Wiedza o kulturze, Podstawy przedsiębiorczości

mgr Małgorzata Czop

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Fijał

Chemia

mgr Filip Różycki

Religia

mgr Magdalena Kudas

Wychowanie fizyczne

mgr Artur Madej

HIstoria, Wiedza o społeczeństwie

mgr Joanna Ryś

Informatyka

mgr Krzysztof Halek

Fizyka

mgr Renata Wójtowicz