Dyrekcja

Dyrektor Neo School

mgr Katarzyna Wysocka

wysocka@liceum.neoschool.pl

Wicedyrektor Neo School

mgr Łukasz Sudyka

sudyka@liceum.neoschool.pl