Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Językowa


Neo TM School Myślenice

1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Rynek 23

Liceum Neo TM School powstało w 2014 roku z potrzeby stworzenia szkoły w której kładzie się nacisk na naukę języków obcych, rozwija talenty, uczy samodzielności.

Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w dalszych losach absolwentów, którym udało się dostać na wiele renomowanych kierunków studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości pracy Neo Liceum są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych.

Jak udaje się osiągnąć takie wyniki?

Najważniejsze jest indywidualne podejście do ucznia, bo każdy jest inny i wymaga innego zaangażowania oraz poczucie odpowiedzialności za każdego licealistę, pomaganie mu w pokonywaniu trudności w uczeniu się. Takiemu podejściu sprzyja mała liczebność klas, gdzie wspierane są zdolności i predyspozycje uczniów, a sposób przekazywania wiedzy dostosowany jest do możliwości ucznia.