Zespół

Łukasz Sudyka

Manager Neo School Angielski


Paulina Leśniak


Daniel Strzałka


Robert Horab


Bill Qashou


Monika Wójtowicz