Zespół Neo Language School

Łukasz Sudyka

Manager Neo Language School


Joanna Drożdż

Pani Joanna w akcji:

Paulina Leśniak

Pani Paulina w akcji:

Robert Horab

język angielski

Daniel Strzałka

język angielski

Seraj Alshaar

język angielski

Laura Wikło

język angielski

Claudia Gomez

język hiszpański

Katarzyna Wafer

język angielski

Jan Chęciński

Język niemiecki

Bill Qashou

język angielski