Stefa kursanta

Należność za zajęcia prosimy uiścić na rachunek bankowy do 10-tego każdego miesiąca.

Dane odbiorcy: Neo School Sp. z o.o., Rynek 23 32-400 Myślenice

Bank: Alior Bank S.A., Al.Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

Numer konta: 06 2490 0005 0000 4520 3510 9740

Tytuł: Imię i Nazwisko kursanta, miesiąc (np. Jan Kowalski, październik 2021)

System ActiveNow, dzięki któremu nasi klienci mają dostęp do harmonogramu zajęć i płatności:

https://app.activenow.io/