Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

 

Lp. Data Wydarzenie
1 4.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2 5-6.09.2017 Wycieczka integracyjna
3 15.09.2017 Zebrania z rodzicami - wszystkie klasy
4 26-27.09.2017 Salon Maturzystów
5 9.11.2017 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
6 21,22.11..2017 Próbne egzaminy maturalne
7 8.12.2017 Zebrania z rodzicami
8 22.12.2017 Wigilia szkolna
9 23.12.2017 - 1.01.2018 Zimowe ferie świąteczne
10 16.01.2018 Śródroczna rada klasyfikacyjna
11 19.01.2018 Zebrania z rodzicami - wszystkie klasy
12 12.02 - 25.02.2018 Ferie zimowe
13 29.03-3.04.2018 Wiosenne ferie świąteczne
14 13.04.2018 Zebrania z rodzicami
15 24.04.2018 Rada klasyfikacyjna  - klasa III
16 27.04.2018 Zakończenie roku szkolnego - klasa III
17 30.04,2.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
18 4,7.05.2018 Egzaminy maturalne - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - klasa II
19 1.06.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20 8.06.2018 Zebranie z rodzicami
21 19.06.2018 Końcoworoczna rada klasyfikacyjna
22 22.06.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 
 

Neoschool na Facebook'u